Zapojte se

Pozor! Záchranné stanice varují: Nalezených mláďat se nedotýkejte! Více v článku Mláďata zajíců a srnek (ochranafauny.cz).

Pomáhejte v terénu…

Škodám na zvěři při senosečích lze do značné míry předcházet. Metod prevence je několik a na České zemědělské univerzitě v současné době probíhá výzkum zaměřený na porovnání jejich účinnosti.

Ideálním stavem je efektivní spolupráce mezi zemědělci (včas hlásí termíny sečení), myslivci (koordinují preventivní akce) a dobrovolníky (v případě potřeby pomáhají myslivcům).

Nástrojem k usnadnění této kooperace je informační systém SENOSEČ ONLINE, který vyvíjí Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Je určen pro uživatele z řad zemědělců, myslivců i široké veřejnosti. Systém již je v testovacím provozu na adrese senosec.czu.cz.

Máte-li zájem aktivně se zapojit do ochrany zvěře v době senosečí, můžete se do systému SENOSEČ ONLINE zaregistovat jako dobrovolník a následně se přihlásit na jednotlivé akce, které si zvolíte na mapě. Registrace je podmíněna zadáním a ověřením emailové adresy a telefonního čísla. Je to z toho důvodu, že termíny sečení a preventivních akcí se operativně mění v závislosti na počasí. O těchto změnách budete informování právě pomocí sms zpráv a emailů. Pokud pro Vás konečný termín akce nebude časově schůdný, je možné se z akce kdykoli odhlásit.

Pomoci s prevencí může každý z nás. Aby zapojení dobrovolníka bylo smysluplné, je nezbytné spolupracovat s myslivci a zemědělci. Bez správného načasování před sečením je totiž nahodilé procházení luk zbytečné a dokonce kontraproduktivní.

Informujte…

Pro změnu stávající stituace je potřeba, aby se povědomí o nutné prevenci co nejvíce rozšířilo mezi širokou veřejnost. Zcela klíčové je aktivní zapojení zemědělců a myslivců.

Proto pozvěte své přátele a známé k registraci do systému Senoseč online.

Kontaktujte myslivecký spolek ve vašem okolí, nabídněte svou pomoc a dejte najevo Váš zájem. Apelujte na zemědělce, jejichž zákonnou povinností je sečení s předstihem hlásit místnímu mysliveckému spolku.

Zájem veřejnosti a aktivní přístup k řešení může iniciovat trvalé změny.