Kdo jsme?

Pozor! Záchranné stanice varují: Nalezených mláďat se nedotýkejte! Více v článku Mláďata zajíců a srnek (ochranafauny.cz).

Jsme občanská iniciativa ZA ŽIVOU KRAJINU. Záleží nám na přírodě a jejím zachování pro další generace. Naší vizí je zemědělství s plným respektem ke krajině a jejím obyvatelům.

Aktuálně se zabýváme problematikou ochrany mláďat zejména srnčí zvěře v období jarních senosečí.

Při senosečích každoročně zahynou desetitisíce srnčat. Období sečení luk se totiž kryje s obdobím, kdy srny kladou mláďata do travních porostů. Malým srnčatům instinkt velí přikrčit se při nebezpeční k zemi, což se jim stává osudným – proti moderním sekačkám, které sečou ve výšce 2-3 cm nad zemí, nemají šanci. Stejně tak se problém týká další drobné zvěře a hnízdících ptáků.

Iniciativu Za živou krajinu tvoří tým lidí, kterým tento problém není lhostejný a rádi by svým dílem přispěli k jeho vyřešení.

Věříme, že ochrana krajiny a budování ohleduplného vztahu veřejnosti k přírodě je společným zájmem nás všech. Nestavíme bariéry mezi zájmovými skupiny. Naopak fandíme komunikaci, vzájemnému pochopení a efektivní spolupráci.

Chcete se zapojit? Podívejte se na web stopsecenisrncat.cz

Připojte se k nám na Facebooku.